"Støtteforeningen for Ormslev-Kolt lokalhistoriske samling"

Retur til forsiden

Denne hjemmeside er udarbejdet af "Støtteforeningen for Ormslev-Kolt lokalhistoriske samling" for at orientere interesserede om lokalhistoriske emner i  Ormslev og Kolt sogne

Foreningen, som har ca. 200 medlemmer, er tilknyttet den lokalhistoriske samling.

Foreningen udgiver et interessant årsskrift, arrangerer foredrag, guidede museumsbesøg og har gennem tiden stået for nogle velbesøgte byvandringer.

Indmeldelse kan foretages til kasserer Anne Mette Borup Jensen,  tlf: 40 50 33 62 eller mail til: okarkiv@gmail.com

Årligt kontingent, incl. årsskrift 100 kr. 160 kr. for par.

Årsskriftet, alle årgange kan købes på arkivet for 30 kr. pr. hæfte

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og interesse for lokalhistorie og de lokalhistoriske værdier i Ormslev og Kolt sogne.

Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejdet mellem enkelte personer, foreninger og institutioner med en samordning af lokalhistoriske og kulturelle aktiviteter for øje.

Mail til Støtteforeningen

Bestyrelse:

Aksel
Formand:
Aksel Borup Jensen

Ahornvænget 3
8362 Hørning
Telefon: 61 35 56 15

Anne Mette
Næstformand og kasserer

Anne Mette Borup Jensen
Knudevejen 27
8362 Hørning
Telefon: 40 50 33 62

Jette
Sekretær
Jette Lenander Kaisen

Ormslevvej 469

8260 Viby J
Telefon: 27 32 29 33

Hanna
 Arkivleder:
Hanna Thinesen
Pilegårdsvej 23
8361 Hasselager
Telefon: 41 66 27 04

Harry
Bestyrelsesmedlem
Harry Bjørnbak Nielsen
Hasseltoften 62
8361 Hasselager
Telefon: 86 28 13 21

Ove
Bestyrelsesmedlem
Ove Jensen

Enslevvej 18
8361 Hasselager
Telefon: 86 28 47 20

Bestyrelsesmedlem:
Svend Nielsen

Hovvejen 21
8361 Hasselager
Telefon:

Suppleant:
Jens Poulsen
Lokesvej 42
8660 Skanderborg
Telefon:61712167

Suppleant
Vibeke Jensen
,
Skovhøj 69,
8361 Hasselager.
Tlf. 21 26 73 38Vedtægter
for støtteforeningenRetur til forsiden