"Støtteforeningen for Ormslev-Kolt lokalhistoriske samling"

Retur til forsiden

Denne hjemmeside er udarbejdet af "Støtteforeningen for Ormslev-Kolt lokalhistoriske samling" for at orientere interesserede om lokalhistoriske emner i  Ormslev og Kolt sogne

Foreningen, som har ca. 200 medlemmer, er tilknyttet den lokalhistoriske samling.

Foreningen udgiver et interessant årsskrift, arrangerer foredrag, guidede museumsbesøg og har gennem tiden stået for nogle velbesøgte byvandringer.

Indmeldelse kan foretages til kasserer Jens Poulsen tlf:  61 71 21 67 eller på arkivet tlf: 87 13 63 64.

Årligt kontingent, incl. årsskrift 100 kr. 160 kr. for par.

Årsskriftet, alle årgange kan købes på arkivet for 30 kr. pr. hæfte

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og interesse for lokalhistorie og de lokalhistoriske værdier i Ormslev og Kolt sogne.

Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejdet mellem enkelte personer, foreninger og institutioner med en samordning af lokalhistoriske og kulturelle aktiviteter for øje.

 

Bestyrelse:

Aksel
Aksel Borup Jensen
Formand

Ahornvænget 3
8362 Hørning
Telefon: 61 35 56 15

Ove
Næstformand
Ove Jensen

Enslevvej 18
8361 Hasselager
Telefon: 61 50 41 00

Kasserer:
Jens Poulsen

Lokesvej 42
8660 Skanderborg

Telefon: 61 71 21 67

Jette
Sekretær,
Jette Lenander Kaisen

Ormslevvej 469

8260 Viby J
Telefon: 27 32 29 33

Hanna
 Arkivleder:
Hanna Thinesen
Pilegårdsvej 23
8361 Hasselager
Telefon: 41 66 27 04

Harry
Bestyrelsesmedlem:
Harry Bjørnbak Nielsen
Hasseltoften 62
8361 Hasselager
Telefon: 86 28 13 21

Bestyrelsesmedlem:
Svend Nielsen
Hovvejen 21
8361 Hasselager
Tlf:

 

Suppleant,
Bente Ruud Pedersen

Søskrænten 4
8260 Viby J.
Tlf. 24 48 46 25.

Suppleant
Else Marie Østergård

Hasselbakken 17,
8361 Hasselager.
Tlf.

  

Vedtægter 2017

Retur til forsiden