Matrikelkort 1840

Disse kort er fra ca. 1840, men der er senere tilføjelser, f.eks. er Hammelbanens forløb indtegnet selvom den først er bygget fra 1900 til 1902, mens banen fra Aarhus mod Horsens ikke er vist.
De enkelte korts målestokforhold er ikke ens.

Ormslev Sogn

Kolt Sogn

Constantinsborg Gården Constantinsborg har altid hørt til
Ormslev Sogn.

Constanstinsborg Disse ejendomme under Constantinsborg hørte oprindelig til Kolt Sogn.

Kunnerup

Bering

Ormslev

Edslev

Aabo

Enslev

 

Hasselager

 

Kattrup

 

Kolt

 

Lemming

 

Stautrup  Stautrup hørte til Kolt Sogn men blev i 1988 overført til Ormslev for at rette op på den meget store forskel i indbyggertal, matrikelnumrene er stadig Kolt