Lokalhistorisk samling

Retur til forsiden

Arkivet findes på:

Baunehøjskolen
Koltvej 15
8361 Hasselager

Buslinjerne 200 og 1A har stoppested nær arkivet.

Telefon: 87 13 63 64

 

Åbent mandag i alle lige uger kl. 18-20 og første torsdag i hver måned fra 14-16
Arkivet er lukket i skoleferierne

Hanna
Arkivleder:
Hanna Thinesen

Arkivet ligger på Bavnehøjskolen (Hasselager Skole) indgang i venstre hjørne af skolegården

Vi har ofte det positive "problem" at der kommer mange gæster på åbningsdagene, det kan medføre at der er dårlig tid til at finde materialer til alle.

Da vi gerne vil servicere vore brugere så godt som det lader sig gøre, vil det være en fordel hvis du ringer eller mailer i forvejen, så kan vi finde de relevante materialer frem inden du aflægger os et besøg.

På arkivet findes

 

Håndskrevne dokumenter, originale og kopier.   Mange af disse er transskriberet fra gotisk skrift af vore dygtige frivillige.

 

Kirkebøger

Ormslev-Kolt Sogne 1683-1757.
Kolt Sogn 1764-1891
Ormslev Sogn 1814-1813 og 1842-1891

 

Skifteprotokoller og fæstebreve

 

Disse kan læses på hjemmesiden

Lensregnskaber og jordebog for Aarhusgaard 1610-1810

Constantinsborg, forskellige dokumenter.

Areal og Reduktionsberegning for Kolt Sogn 1810 

 

Forskellige beboeres erindringer 

 

 

Skole-, person- og konfirmationsfotos       

Topografiske billeder

 

Gamle og nye land- og matrikelkort

 

 

Avisudklip 

 

 

Og mange andre arkivalier

 

Retur til forsiden

ca. 100 kopier af skifteprotokoller, mange foreningsprotokoller, medlems- og forhandlingsprotokoller. Personregister ejendomme og ejerforhold - i mange tilfælde tilbage til 16-1700-tallet